En bær­eks­plo­sion af smag og saft

Det hele strit­ter i alle ret­nin­ger, buske, træ­er, hæk­ke, sko­v­bund – ja, det hele er i gang. Lige­som i sid­ste uge skal vi igen kon­fron­te­res med bær­bu­sken. Den­ne gang skal det hand­le om et af under­teg­ne­des ynd­lings­bær: Brom­bær. Min kære mor laver ver­dens bed­ste brom­bær­syl­te­tøj: Det er totalt mod­ne brom­bær, noget vanil­je, noget citron og rør­suk­ker. Koge, koge, koge. Køle, køle, køle, og som truk­ket ud af røven på en magisk aga­me. Ver­dens bed­ste brombærsyltetøj. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her