En bær­eks­plo­sion af smag og saft

Det hele strit­ter i alle ret­nin­ger, buske, træ­er, hæk­ke, sko­v­bund – ja, det hele er i gang. Lige­som i sid­ste uge skal vi igen kon­fron­te­res med bær­bu­sken. Den­ne gang skal det hand­le om et af under­teg­ne­des ynd­lings­bær: Brom­bær. Min kære mor laver ver­dens bed­ste brom­bær­syl­te­tøj: Det er totalt mod­ne brom­bær, noget vanil­je, noget citron og rør­suk­ker. Koge, koge, koge. Køle, køle, køle, og som truk­ket ud af røven på en magisk aga­me. Ver­dens bed­ste brombærsyltetøj. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.