En digter spændt ud mellem Dan­mark og Grønland

Unge Ras­mus Theisen, som nævntes i sid­ste uges Fri Kri­tik, er netop debuteret med en mellemt­ing mellem en nutidig rejsedag­bog og et fik­tivt, dystopisk vid­nes­byrd. Andre hunde væl­ter langt fra læseren omkuld, men er alligev­el ikke til at slippe. Theisen fortæller godt, og energien i vær­ket er tiltrækkende. Det er en nøgtern, ikkero­man­tis­erende skildring af et lille isol­eret bysam­fund på Grøn­land med fokus på øens stærke spændinger til det danske. Det er en sym­pa­tisk, umid­del­bar og sam­tidig selvbe­v­idst bog, der for­doms­frit, men også dis­tanceret, han­dler om alko­holis­er­ing, trøstes­løshed, under­liggende, ulmende aggres­sion og plud­selige udbrud af vold. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.