En fyrig og oplagt pam­flet om kvindelighed

De nye bøger på dansk, jeg har læst i ugens løb, og som lød loven­de, var i sid­ste ende ikke værd at bru­ge mere tid på. Til gen­gæld blev jeg gre­bet af den bog, som jeg hav­de mindst for­vent­nin­ger til. Der er tale om den sene­ste udgi­vel­se af den ame­ri­kan­ske kri­ti­ker og for­fat­ter Andrea Long Chu, der er ble­vet frem­stil­let som indstif­ter af en ny bøl­ge i transte­o­ri, og som tid­li­ge­re er ble­vet omtalt i Fri Kritik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.