En fyrig og oplagt pam­flet om kvindelighed

De nye bøger på dansk, jeg har læst i ugens løb, og som lød loven­de, var i sid­ste ende ikke værd at bru­ge mere tid på. Til gen­gæld blev jeg gre­bet af den bog, som jeg hav­de mindst for­vent­nin­ger til. Der er tale om den sene­ste udgi­vel­se af den ame­ri­kan­ske kri­ti­ker og for­fat­ter Andrea Long Chu, der er ble­vet frem­stil­let som indstif­ter af en ny bøl­ge i transte­o­ri, og som tid­li­ge­re er ble­vet omtalt i Fri Kritik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her