En lang­som for­gift­ning eller et glim­ten­de knivblad

I aftes for præ­cis 95 år siden gik den 27-åri­ge Vla­di­mir Nabokov på sce­nen under en for­sam­ling af Uni­o­nen af rus­si­ske jour­na­li­ster i Ber­lin i rol­len som hustru­mor­de­ren Vasi­lij Pozd­nysjev fra Leo Tol­sto­js fana­ti­ske kor­tro­man ‘Kreutzer­so­na­ten’ …

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.