Et bebu­det mord

Han har tid­li­ge­re isce­ne­sat sin egen død, og for nylig blev han så skudt, mens han sad i sin bil på en tra­fi­ke­ret motor­vej i den iraki­ske hoved­stad, Bag­dad. Nav­net er Musta­fa Alji­buri, i hjem­lan­det Sve­ri­ge bed­re kendt som “Ben­ze­ma” og beryg­tet som leden­de skik­kel­se i det bruta­le Foxtrot-net­værk. Hvad er op og ned i histo­ri­en, og hvem er den 19-åri­ge sven­ske stats­bor­ger, som er hoved­mistænkt for at stå bag atten­ta­tet? Det hand­ler den­ne udga­ve af Fri Ban­dit om. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her