Et fejt forsøg på at hvid­vaske en genre

Den lit­terære behan­dling af virke­lige krim­i­nal­sager og for­bry­delser er en gam­mel genre, hvis pop­u­lar­itet i de senere år er eksploderet. Den har udviklet sig vildt, spredt sig langt udover bogme­di­et og især fun­det udbre­delse i serielt for­mat i pod­casts og på diverse stream­ing-tjen­ester. Men i stedet for en nys­ger­rig under­søgelse eller ser­iøs kon­fronta­tion af denne under­hold­ende, men tvivl­somme, genre er Frasers artikel et patetisk forsøg på poli­tisk hvidvask… 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.