Euro­mans ur-redak­tør på for­si­den af nyt blad, der ankla­ges for at plagi­e­re Euro­man: “Jeg tro­e­de oprig­tigt, det var satire”

I sid­ste uge duk­ke­de et nyt man­de­blad plud­se­lig op på kiosk­hyl­der­ne. Neoman hed­der bla­det, og både nav­net og for­si­de­de­sig­net min­der til for­veks­ling om det alle­re­de eksi­ste­ren­de man­de­blad Euro­man. På for­si­den af Neoman figu­re­rer Bri­an Lyk­ke, der er komi­ker, sku­e­spil­ler og ur-redak­tør på Euro­man. Men det er ikke med hans gode vil­je, at han er endt på for­si­den af Neoman. Komi­ke­ren blev inter­viewet for et år siden, og her fik han ikke at vide, hvad bla­det hed. Et år efter bli­ver det klart, at han har talt med en jour­na­list fra Neoman. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.