Fil­min­struk­tør sig­tet for voldtægt

Doku­men­ta­ri­sten Many­ar Parwa­ni er iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger her til mor­gen ble­vet anholdt. Iføl­ge kil­der dre­jer det sig om en voldtægtssag. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.