Fiskesup­pens alky­mi­sti­ske hemmeligheder

Kun­ne det ikke være rart at var­me sig ved en god omgang fiskesup­pe her i wee­ken­den? Jov, jeg tænk­te det sgu nok. Hvem kan ikke lide en skøn skål fiske-slab­be­ras? Her i vin­ter­for­å­rets peak er det de magre hvi­de rund­fi­ske-typer, det er sæson for. Torsk, bros­me eller lan­ge. De er fan­ta­stisk gode til fiskesup­per. At lave sel­ve fiskesup­pen eller bou­il­lo­nen er en lil­le geni­streg, der med ret­te omhu kan bære et kon­ge­ligt måltid. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her