Fol­ke­tings­po­li­ti­ker river til­dæk­ning af svensk vag­i­na-male­ri ned på grund af uenig­hed: “Det er et mis­for­stå­et hensyn”

Først stod væg­ma­le­ri­et med kunst­ne­rens egen for­tæl­ling om over­greb og orde­ne “Die rapists, just fuck­ing die!” til frit skue, og plud­se­lig kom en besked om, at det vil­le være dæk­ket til og frem­vist i to gan­ge en halv time om dagen. Så beslut­te­de Roskil­de Festi­val de ikke vil­le til­dæk­ke male­ri­et, men at behol­de et gar­din, der mulig­vis dæk­ke det igen, og så blev gar­di­ner­ne revet ned af akti­vi­ster og fol­ke­tings­po­li­ti­ker Rosa Lund fra Enhedslisten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her