Fol­ke­tings­po­li­ti­ker river til­dæk­ning af svensk vag­i­na-male­ri ned på grund af uenig­hed: “Det er et mis­for­stå­et hensyn”

Først stod væg­ma­le­ri­et med kunst­ne­rens egen for­tæl­ling om over­greb og orde­ne “Die rapists, just fuck­ing die!” til frit skue, og plud­se­lig kom en besked om, at det vil­le være dæk­ket til og frem­vist i to gan­ge en halv time om dagen. Så beslut­te­de Roskil­de Festi­val de ikke vil­le til­dæk­ke male­ri­et, men at behol­de et gar­din, der mulig­vis dæk­ke det igen, og så blev gar­di­ner­ne revet ned af akti­vi­ster og fol­ke­tings­po­li­ti­ker Rosa Lund fra Enhedslisten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.