For­bud­s­sag i sigte

Vel­kom­men til en omgang Fri Ban­dit, hvor jeg først kaster et blik på justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaards (S) plan om at for­by­de rock­er­klub­ben Satu­da­rah. Der­næst hand­ler det om to af under­ver­de­nens helt sto­re cash cows, nem­lig kokain og hash. For ud over at gene­re­re en sta­bil, ved­va­ren­de strøm af lik­vi­di­tet blandt kri­mi­nel­le, så for­tæl­ler hånd­te­rin­gen af de to pro­duk­ter en mas­se histo­ri­er om de per­so­ner, som hand­ler med dem. Til sidst run­der jeg en aktu­el (hash)sag, hvor par­ke­rings­plad­sen for­an Ikea i Gen­tof­te spil­ler en kuri­øs rolle. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her