For­bud­s­sag mod Sara Omar-doku­men­tar udsky­des til januar

Efter før­ste rets­mø­de man­dag den 22. novem­ber i sagen om ned­læg­gel­se af for­bud mod vis­ning af en ufær­dig doku­men­tar om Sara Omar er de reste­ren­de to møder iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger udskudt til den janu­ar 2022. “Det er jer, der har star­tet det her cir­kus,” lød det blandt andet i en udveks­ling mel­lem for­fat­te­ren og instruk­tø­ren i en pau­se under det seks timer lan­ge rets­mø­de bag luk­ke­de døre. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her