For­bud­s­sag mod Sara Omar-doku­men­tar udsky­des til januar

Efter før­ste rets­mø­de man­dag den 22. novem­ber i sagen om ned­læg­gel­se af for­bud mod vis­ning af en ufær­dig doku­men­tar om Sara Omar er de reste­ren­de to møder iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger udskudt til den janu­ar 2022. “Det er jer, der har star­tet det her cir­kus,” lød det blandt andet i en udveks­ling mel­lem for­fat­te­ren og instruk­tø­ren i en pau­se under det seks timer lan­ge rets­mø­de bag luk­ke­de døre. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.