Forsker boykot­ter DR på grund af ‘Ellen Imellem’ – uden at have set programmet

DR’s satire­pro­gram Ellen Imellem har skabt enorm vrede blandt mange danske forskere. Det har det, for­di forskere er blevet lokket ind i et for­mat, hvor det slet ikke er vært Ellen Kirs­tine Jensen, der stiller spørgsmå­lene, men eksem­pelvis en flad­jord­ste­o­retik­er, der igen­nem Ellens øres­negl stiller spørgsmål til astro­fysik­er Anja C. Ander­sen. To forskere fra Køben­havns Uni­ver­sitet har end­da været ude at proklamere, at de ikke læn­gere vil delt­age på DR’s flad­er, med­min­dre DR slet­ter pro­gram­met eller siger und­skyld. Dog fortæller den ene forsker Lars Juhl Jensen til Fri­heds­brevet, at han ikke engang har set Ellen Imellem – og at han heller ikke har lyst til det. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.