P1 kom­mer for sent til festen

Vær­ten kom­mer såle­des lidt sent til festen, når hun for nylig i ’Skøn­lit­te­ra­tur på P1’ ufor­plig­ten­de og selv­hæv­den­de påstår, at hun lige­som de fle­ste andre kvin­der er ble­vet for­bi­gå­et i sin kar­ri­e­re ale­ne på grund af sit køn … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her