“Gå ned og se alt det bør­ne­blod, de drikker!”

Fri­heds­bre­vets tur gen­nem Kul­tur­nat­ten udvik­le­de sig på en stræk­ning på 2,5 kilo­me­ter fra gra­tis tomatsup­pe og cho­ko­la­de­ka­ge til “babyblod”, kra­ni­er og sam­men­stød med politiet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.