Gri­se­tæ­er, nylon­strøm­per og hårnet

Det ene­ste sted i ver­den, jeg har fået den­ne her gri­se­fods-dra­ge­ret, er i Gladsaxe lidt uden for København … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.