Gul­det der vok­ser ud af vores jord

Jeg ved, jeg har været omkring net­op det­te pro­dukt før, men det kan i min bog ikke pri­ses nok. Det er en af de importva­rer fra Syda­me­ri­ka, der på så man­ge måder har været med til at for­me vores moder­ne sam­fund­s­py­lo­ner. Det er selv­føl­ge­lig kartoflen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.