Gyl­den­dal står til mil­li­onbø­de og mel­des til poli­ti­et: “Det kom som et lyn fra en klar himmel”

Dan­marks stør­ste for­lag, Gyl­den­dal, fik i går et rap over nal­ler­ne, da det kom frem, at Data­til­sy­net hav­de anmeldt for­la­get til poli­ti­et – og der­u­d­over indstil­let til en bøde på en mil­li­on kro­ner. Bøden og poli­ti­an­mel­del­sen sker på bag­grund af, at Data­til­sy­net i 2018 var på kon­trol­be­søg på for­la­get, og her fandt til­sy­net ud af, at Gyl­den­dal ulov­ligt opbe­va­re­de nav­ne på 685.000 dan­ske­re, der tid­li­ge­re hav­de været med i en bog­klub hos forlaget. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her