Han har fået en hovedrolle i retssagen om Sara Omar-dokumentaren: Men hvem er Rasit Ufuk Tas?

Rasit Ufuk Tas er blevet cen­trum for stor opmærk­somhed, efter han i 2017 blev en del af hold­et bag den uud­givede doku­men­tarfilm om for­fat­teren Sara Omar. Man­yar Par­wani og Omar Mar­zouk omtaler ham som en “prak­tikant”, der på trods af sit mede­jer­skab i pro­duk­tion­s­sel­sk­a­bet, der skulle pro­duc­ere doku­men­tarfil­men om Sara Omar, ikke havde erfar­ing nok til at stå til ans­var for fil­mop­tagelserne. Men hvem er “prak­tikan­ten”, der plud­selig ejer sel­sk­a­bet og over­drager ret­tighed­erne til Sara Omar? Det er tæt på umuligt at blive klog på. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.