Havens magi­ske perler

Den uku­e­li­ge dan­ske som­mer er til tider lidt svær at reg­ne ud. Fly­strej­ke, en natio­nal Tour de Fran­ce-orgas­me, poli­ti­ske topem­beds­mænd sendt på som­mer­fe­rie i ste­det for i fængsel og ikke mindst til­ba­ge­ven­del­sen af de læn­ge sav­ne­de festi­va­ler. Som­me­ren 2022 er fan­de­me episk på man­ge måder. Den får et kæm­pe kryds i min årska­len­der som en som­mer, jeg ikke bare sådan lige kom­mer til at glem­me. Ja, de dan­ske som­re kan være lune­ful­de, men hvis der er én ting, man altid kan reg­ne med, er det vores ribs. Uha, det er godt! Der er røde, hvi­de, pink, nær­mest lil­la og selv­føl­ge­lig grøn­ne umod­ne bær, der også sag­tens kan gøre din krop glad. Så er det bare at tage for sig! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.