Havens magi­ske perler

Den uku­e­li­ge dan­ske som­mer er til tider lidt svær at reg­ne ud. Fly­strej­ke, en natio­nal Tour de Fran­ce-orgas­me, poli­ti­ske topem­beds­mænd sendt på som­mer­fe­rie i ste­det for i fængsel og ikke mindst til­ba­ge­ven­del­sen af de læn­ge sav­ne­de festi­va­ler. Som­me­ren 2022 er fan­de­me episk på man­ge måder. Den får et kæm­pe kryds i min årska­len­der som en som­mer, jeg ikke bare sådan lige kom­mer til at glem­me. Ja, de dan­ske som­re kan være lune­ful­de, men hvis der er én ting, man altid kan reg­ne med, er det vores ribs. Uha, det er godt! Der er røde, hvi­de, pink, nær­mest lil­la og selv­føl­ge­lig grøn­ne umod­ne bær, der også sag­tens kan gøre din krop glad. Så er det bare at tage for sig! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her