Hemmelig operation: Danske undercover-agenter fremviste missiler for gangsterboss i København

To under­cov­er-agen­ter fra dan­sk poli­ti del­tog i beg­y­n­delsen af feb­ru­ar i en kulørt og hem­melig oper­a­tion, som udspillede sig i en lager­hal et ukendt sted i Køben­havn. De to danske agen­ter samar­be­jd­ede med en anden under­cov­er-agent – fra den amerikanske Drug Enforce­ment Admin­is­tra­tion (DEA) – som efter­forskede en ledende fig­ur i Yakuza­en, den japanske mafia med aktiviteter i store dele af verden. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.