Hent vores app

Som med­lem af Fri­heds­bre­vet kan du læse og lyt­te til alt ind­hold, der kom­mer fra os.
Fri­heds­bre­vets app er til­gæn­ge­lig til både iOS og Android. Klik på iko­ner­ne neden­for for at hen­te app’en.

Vi opda­te­rer løben­de app’en med nye funk­tio­ner, der vil gøre ople­vel­sen end­nu bed­re for dig.

Har du spørgs­mål? Send os en mail.