Her­lufsholm-elev kri­ti­se­rer “mis­vi­sen­de” TV 2‑dokumentar: “Der er for­skel på en lam­mer og en regu­lær voldskultur”

En ny TV 2‑dokumentar med nav­net Her­lufsholms hem­me­lig­he­der afslø­rer en vol­de­lig kul­tur på eli­tens fore­truk­ne kostsko­le, Her­lufsholm. Men det er ikke alle tid­li­ge­re ele­ver, der kan nik­ke gen­ken­den­de til det, TV 2 skil­drer i doku­men­ta­ren. En af dem er den tid­li­ge­re elev Chri­stop­her Fal­ken­berg, som til Fri­heds­bre­vet for­tæl­ler, at TV 2’s doku­men­tar “ikke har en skid med sand­he­den at gøre”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.