Her­lufsholm-elev kri­ti­se­rer “mis­vi­sen­de” TV 2‑dokumentar: “Der er for­skel på en lam­mer og en regu­lær voldskultur”

En ny TV 2‑dokumentar med nav­net Her­lufsholms hem­me­lig­he­der afslø­rer en vol­de­lig kul­tur på eli­tens fore­truk­ne kostsko­le, Her­lufsholm. Men det er ikke alle tid­li­ge­re ele­ver, der kan nik­ke gen­ken­den­de til det, TV 2 skil­drer i doku­men­ta­ren. En af dem er den tid­li­ge­re elev Chri­stop­her Fal­ken­berg, som til Fri­heds­bre­vet for­tæl­ler, at TV 2’s doku­men­tar “ikke har en skid med sand­he­den at gøre”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her