Historien om Bambi foregriber Hitlers udryddelse af Europas jøder

I denne uge han­dler Fri Kri­tik om den mørke com­ing-of-age-fortælling og poli­tiske alle­gori Bam­bi. The Sto­ry of a Life in the For­est, som er den lit­terære kilde til Dis­neys elskede klas­sik­er. Desu­den diskuteres præ­da­tion som et moral­sk prob­lem med afsæt i filosof­fen Jeff McMa­hans forslag om, at men­nes­ket har en moral­sk pligt til at udry­dde naturens rovdyr. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.