Hjer­tet på ret­te sted

Dagens nyheds­brev er dedi­ke­ret til et af de aller­mest nob­le, hæder­li­ge og fine pro­te­i­ner fra dyre­ri­get: lam­me­hjer­tet. Kan man lave lam­me­hjer­ter i flø­de­sovs? Øh, ja! Selv­føl­ge­lig kan man det, og som det oftest er med den ret, er det en nem og vels­ma­gen­de sejr at bære til bor­det. Men der er så uen­de­ligt man­ge andre ret­ter med det lil­le uld­ne dyrs vig­tig­ste muskel, der kan fun­ge­re som vaske­æg­te lammehjerteknusere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her