Hjer­tet på ret­te sted

Dagens nyheds­brev er dedi­ke­ret til et af de aller­mest nob­le, hæder­li­ge og fine pro­te­i­ner fra dyre­ri­get: lam­me­hjer­tet. Kan man lave lam­me­hjer­ter i flø­de­sovs? Øh, ja! Selv­føl­ge­lig kan man det, og som det oftest er med den ret, er det en nem og vels­ma­gen­de sejr at bære til bor­det. Men der er så uen­de­ligt man­ge andre ret­ter med det lil­le uld­ne dyrs vig­tig­ste muskel, der kan fun­ge­re som vaske­æg­te lammehjerteknusere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.