Høv­din­gen fra Bagsværd

Faste læse­re af Fri Ban­dit og andre, som til hus­be­hov føl­ger med i, hvad der fore­går i under­ver­de­nen, vil vide, at den dan­ske fløj af rock­er­klub­ben Satu­da­rah er lagt i gra­ven og genop­stan­den som Coman­ches MC. Trans­for­ma­tio­nen fandt sted i sid­ste uge, hvil­ket natur­lig­vis blev fejret med en stor fest, og siden har ryg­ter­ne svir­ret om, hvad der dog stik­ker under. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her