Hol­land­sk jour­na­list sår tvivl om den vest­li­ge for­tæl­ling om kri­gen i Afghanistan

Vest­li­ge medi­er – og efter­ret­ning­s­tje­ne­ster til­sy­ne­la­den­de – ved meget lidt om Mul­lah Omar på trods af hans cen­tra­le rol­le. Men meget tyder på, at ver­den nu har mulig­he­den for at bli­ve klo­ge­re på, hvem Mul­lah Omar var, og hvor han befandt sig i tiden efter 9/11 med den hol­land­ske, under­sø­gen­de jour­na­list Bet­te Dams bog Look­ing for the ene­my – Mul­lah Omar and the unk­nown Tali­ban, som udkom på engelsk tid­li­ge­re på året. I den­ne uges Fri Jihad zoo­mer jeg ind på nog­le af de fund, som Bet­te Dam når frem til og frem­læg­ger i sin bog. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her