Horns­leth kal­der koven­ding om barsk for­tid på Her­lufsholm for kunst: “Det var en prank, sorry”

I kølvan­det på TV 2’s doku­men­tar om kul­tu­ren på kostsko­len Her­lufsholm har fle­re tid­li­ge­re ele­ver udtalt sig om deres tid på sko­len i Næst­ved. En af dem er kunst­ne­ren Kri­sti­an von Horns­leth, der – dog lidt ander­le­des end andre tid­li­ge­re ele­ver – er gået i ret­te med sine egne udta­lel­ser om sko­len i SE og HØR for nog­le år siden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her