Horns­leth kal­der koven­ding om barsk for­tid på Her­lufsholm for kunst: “Det var en prank, sorry”

I kølvan­det på TV 2’s doku­men­tar om kul­tu­ren på kostsko­len Her­lufsholm har fle­re tid­li­ge­re ele­ver udtalt sig om deres tid på sko­len i Næst­ved. En af dem er kunst­ne­ren Kri­sti­an von Horns­leth, der – dog lidt ander­le­des end andre tid­li­ge­re ele­ver – er gået i ret­te med sine egne udta­lel­ser om sko­len i SE og HØR for nog­le år siden. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.