Hva’ gør vi nu?

De rød-gule far­ver og log­o­et med den pistol- og sabel­be­væb­ne­de mexi­ca­ner er for­tid i det dan­ske gade­bil­le­de. I hvert fald for en stund. For­bud­det mod rock­er­klub­ben Ban­di­dos, som blev annon­ce­ret i ons­dags, er nem­lig mid­ler­ti­digt. Det er resul­ta­tet af, at Rigs­ad­vo­ka­ten, på bag­grund af Justits­mi­ni­ste­ri­ets beslut­ning om at ind­le­de en såkaldt opløs­nings­sag mod Ban­di­dos MC, fik fuld­magt til at ned­læg­ge et fore­lø­bigt for­bud i det øje­blik, sagen blev ind­bragt for domstolene. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her