“Hvem vil dog stem­me på den puddel?”

I Glo­strup hæn­ger der to for­skel­li­ge ver­sio­ner af borg­mester­kan­di­dat Piet Papa­ge­or­ge (V) i lyg­tepæ­le­ne. På en af pla­ka­ter­ne har han sit sto­re krøl­le­de hår slå­et ud, og på det andet synes det for­s­vun­det.  Fri­heds­bre­vet har spurgt borg­mester­kan­di­dat i Glo­strup Piet Papa­ge­or­ge (V), om han hav­de svært ved at beslut­te sig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her