“Hvem vil dog stem­me på den puddel?”

I Glo­strup hæn­ger der to for­skel­li­ge ver­sio­ner af borg­mester­kan­di­dat Piet Papa­ge­or­ge (V) i lyg­tepæ­le­ne. På en af pla­ka­ter­ne har han sit sto­re krøl­le­de hår slå­et ud, og på det andet synes det for­s­vun­det.  Fri­heds­bre­vet har spurgt borg­mester­kan­di­dat i Glo­strup Piet Papa­ge­or­ge (V), om han hav­de svært ved at beslut­te sig. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.