Hvis du vil vide mere om ter­r­o­ris­me og ekstre­mis­me – anbe­fa­lin­ger i sommervarmen

I den­ne uges Fri Jihad anbe­fa­ler jeg, hvad man kan dyk­ke ned i, hvis man vil vide mere om ter­ror og ekstre­mis­me. Det er ikke det mest opmun­tren­de emne på en som­mer­dag, men ikke desto min­dre er det inter­es­sant og vig­tigt. Måske man kan bru­ge tiden i en hæn­ge­kø­je, under­vejs i bilen eller på sofa­en til at for­dy­be sig og bli­ve klogere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her