Hvis du vil vide mere om ter­r­o­ris­me og ekstre­mis­me – anbe­fa­lin­ger i sommervarmen

I den­ne uges Fri Jihad anbe­fa­ler jeg, hvad man kan dyk­ke ned i, hvis man vil vide mere om ter­ror og ekstre­mis­me. Det er ikke det mest opmun­tren­de emne på en som­mer­dag, men ikke desto min­dre er det inter­es­sant og vig­tigt. Måske man kan bru­ge tiden i en hæn­ge­kø­je, under­vejs i bilen eller på sofa­en til at for­dy­be sig og bli­ve klogere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.