Hvis man ikke har et brand, har man ikke et arbejde

Tirs­dag afholdt For­bun­det for Blog­gere og Influ­enter under Dan­sk Jour­nal­ist­for­bund deres første branchedag nogensinde. Fri­heds­brevet var med til dagsarrange­mentet, der skulle sam­le selvstændi­ge unge men­nesker, der tjen­er deres penge på sociale medi­er, i foren­ingslivet. Umid­del­bart et mål med mange kon­traster, men det til trods en medrivende dag med kendte ansigter som Mascha Vang, Jas­min Lind, Tobias Hamann og Ras­mus Bro­have på en form for skole­bænk. Der blev både talt om Gurli Gris, Dubai og ikke mindst SKAT, og du kan stadig finde delt­agernes opslag fra dagen på sociale medi­er. Der var dog også plads til dra­maet, for mod slut­nin­gen af pro­gram­met kom det sprit­nye for­bunds aller­første skrue­brækker til at give sig selv til kende på scenen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.