Hvor’ du fra?

Vel­kom­men til Fri Ban­dit, som den­ne uge er en slags jubilæums­ud­ga­ve. Det er nem­lig nyheds­brev num­mer 30 fra min hånd, og selv­om det er ble­vet efter­år, og tem­pe­ra­tu­ren den kom­men­de tid bli­ver køli­ge­re, skal det mar­ke­res med en rund­t­ur på hav­nen i Aar­hus. Til sidst et kig på den sta­dig ver­se­ren­de ban­de­kon­flikt i hovedstaden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her