Hvor­for går kvin­der i hel­lig krig?

Vi har efter­hån­den en del viden om mand­li­ge sala­fi-jiha­di­ster og deres hand­le­møn­stre. Men hvad moti­ve­rer kvin­der til at bli­ve en del af sala­fi-jiha­di­sti­ske mil­jø­er og for nogens ved­kom­men­de del­ta­ge i frem­med­krig? Dét ser jeg nær­me­re på i den­ne uges Fri Jihad.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her