Hvor­for går kvin­der i hel­lig krig?

Vi har efter­hån­den en del viden om mand­li­ge sala­fi-jiha­di­ster og deres hand­le­møn­stre. Men hvad moti­ve­rer kvin­der til at bli­ve en del af sala­fi-jiha­di­sti­ske mil­jø­er og for nogens ved­kom­men­de del­ta­ge i frem­med­krig? Dét ser jeg nær­me­re på i den­ne uges Fri Jihad.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.