I audi­ens hos Jordbærkongen

Der er vel næp­pe noget, der SKRIGER som­mer som pro­mil­le-pet­ting i et lidt utæt festi­val­telt en lun som­mer­nat i festi­val­dan­mark? Er der? Tjah, tjoh, og så alli­ge­vel. Her vil jeg enormt ger­ne frem­hæ­ve dan­ske som­merjord­bær! Dan­ske som­merjord­bær er i mit beskid­te sind en form for tids­ma­ski­ne; en orga­nisk meka­nis­me, der kan sky­de mine sen­so­ri­ske hard­disk rundt i alle forskud­te uni­ver­ser i både tid og rum. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her