I audi­ens hos Jordbærkongen

Der er vel næp­pe noget, der SKRIGER som­mer som pro­mil­le-pet­ting i et lidt utæt festi­val­telt en lun som­mer­nat i festi­val­dan­mark? Er der? Tjah, tjoh, og så alli­ge­vel. Her vil jeg enormt ger­ne frem­hæ­ve dan­ske som­merjord­bær! Dan­ske som­merjord­bær er i mit beskid­te sind en form for tids­ma­ski­ne; en orga­nisk meka­nis­me, der kan sky­de mine sen­so­ri­ske hard­disk rundt i alle forskud­te uni­ver­ser i både tid og rum. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.