I det skan­di­naviske sam­talekøkken er intet privat

Ugens Fri Kri­tik bringer tred­je del af den auto­te­o­retiske minis­erie, der beg­y­n­dte i maj, hvori jeg forbinder lit­ter­aturkri­tik og fortæl­lete­o­retiske reflek­sion­er med per­son­lige erfaringer. Anled­nin­gen er udgivelsen af et nyt dan­sk selvbi­ografisk værk af Søren Fauth, En rejse til mør­kets beg­y­n­delse, som jeg indgår i. I denne uge han­dler det om etiske metare­flek­sion­er om ans­varlighed og rime­lighed i ind­dragelsen af pri­vat mate­ri­ale i en offentlig sam­men­hæng, som rammesættes af citater fra Alan Watts forelæs­ninger om hin­duis­tisk filosofi, ver­den som en omfat­tende leg og “cos­mic games­man­ship”.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.