I Geor­gi­en kan men­ne­sker leve af brød alene

Bare rolig, der er lige et kort ophold i inspira­tio­nen til at spi­se ting, som nor­malt ikke fin­der vej til vores ganer. Vi har alle­re­de været en tur omkring testik­ler, nyrer, hjer­te og hjer­ne, og det var måske lidt for meget af det gode, tæn­ker du nok. Så den­ne gang tager vi fat om noget, der har lidt nem­me­re ved at til­freds­stil­le dine øjne og næse­bor. Vi skal tale om brød, nær­me­re beteg­net: Madbrød. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her