I Geor­gi­en kan men­ne­sker leve af brød alene

Bare rolig, der er lige et kort ophold i inspira­tio­nen til at spi­se ting, som nor­malt ikke fin­der vej til vores ganer. Vi har alle­re­de været en tur omkring testik­ler, nyrer, hjer­te og hjer­ne, og det var måske lidt for meget af det gode, tæn­ker du nok. Så den­ne gang tager vi fat om noget, der har lidt nem­me­re ved at til­freds­stil­le dine øjne og næse­bor. Vi skal tale om brød, nær­me­re beteg­net: Madbrød. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.