I Lone Franks depres­si­ve hjerne

Det eks­pli­cit­te fokus i viden­skabsjour­na­list og for­fat­ter Lone Franks nye podcast­mi­ni­se­rie er spørgs­må­let om, hvad der for­år­sa­ger og kon­sti­tu­e­rer psy­kisk syg­dom. Men pro­gram­mer­ne hand­ler lige­så meget om, hvad det vil sige at være menneske. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.