I Lone Franks depres­si­ve hjerne

Det eks­pli­cit­te fokus i viden­skabsjour­na­list og for­fat­ter Lone Franks nye podcast­mi­ni­se­rie er spørgs­må­let om, hvad der for­år­sa­ger og kon­sti­tu­e­rer psy­kisk syg­dom. Men pro­gram­mer­ne hand­ler lige­så meget om, hvad det vil sige at være menneske. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her