Inter­view med Mads Brüg­ger om offent­li­ge støt­te­kro­ner til ny TV 2‑dokumentar: “Jeg har jo aldrig sagt, at jeg er imod al mediestøtte”

I sit dag­li­ge vir­ke er Mads Brüg­ger che­fre­dak­tør på Fri­heds­bre­vet. Et medie, han selv har stif­tet med ide­a­let om, at en fri og uaf­hæn­gig pres­se “tri­ves bedst” helt uden stats­støt­te. Sam­me ide­al gæl­der imid­ler­tid ikke for doku­men­tar­se­ri­en Den Sor­te Sva­ne, som doku­men­ta­ri­sten Mads Brüg­ger side­lø­ben­de med job­bet som che­fre­dak­tør har lavet i sam­ar­bej­de med TV 2 for mil­li­o­ner af offent­li­ge støttekroner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her