Jacob Skyggebjerg bryder tavsheden: Rystende oplevelse at erfare, at der er mennesker, der føler sig utrygge ved mig

I slut­nin­gen af marts bragte Fri­heds­brevet et inter­view med Christi­na Riis, der var kærester med for­fat­teren Jacob Skygge­b­jerg fra 2014–2016, og som senere blev hov­ed­per­son i en af Skygge­b­jergs roman­er Jalousi, der udkom på For­laget Glad­i­a­tor i 2017. Christi­na Riis for­t­alte blandt andet, at hun syntes, det var hårdt, at bogen om et alko­holis­eret og vold­eligt par­forhold var baseret på forhold­et mellem hende og Skygge­b­jerg, og at det er hårdt for hende, at noget, der har været under­hold­ning for andre men­nesker, i virke­lighe­den beskrev en trau­ma­tis­erende peri­ode i hen­des liv. I forbindelse med inter­viewet hen­vendte Fri­heds­brevet sig naturligvis til Jacob Skygge­b­jerg selv – uden held – men i går brød han tavshe­den i et opslag på sin egen Facebook-profil. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.