Jamen det er jo hele tre ting…

Lan­ge dom­me for drabs­for­søg til unge ban­de­re­la­te­re­de mænd, en spek­taku­lær ransag­nings- og anhol­del­ses­ak­tion i Ser­bi­en samt let­te­re mystik om rock­er­si­tu­a­tio­nen i Aar­hus. Jamen det er jo hele tre hele tre ting, som det engang hed i en tv-rek­la­me for et cho­ko­la­de­æg, og ja, det er det nem­lig, for det her er årets påskeud­ga­ve af Fri Bandit. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her