Jarl Cor­dua sen­der 100 twe­ets i døg­net – og hol­der sig fra ét emne: “Kvin­der i poli­tik, kvin­der i medierne”

Jarl Cordua, kommentator med partibog i Venstre. Her fotograferet i Øregaard Park i hans hjemkommune Gentofte.

Den kend­te bor­ger­li­ge debat­tør, Ven­stre-mand og poli­ti­ske kom­men­ta­tor Jarl Cor­dua er siden kri­gen i Ukrai­ne brød ud gået bana­nas på Twit­ter. Nog­le dage twe­e­ter han end­da mere end 100 gan­ge på et døgn. Fri­heds­bre­vet har rin­get til Jarl Cor­dua for at spør­ge, hvad det hand­ler om, og om han over­ho­ve­det har tid til andet end at begi­ve sig rundt på platformen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.