Jarl Cor­dua sen­der 100 twe­ets i døg­net – og hol­der sig fra ét emne: “Kvin­der i poli­tik, kvin­der i medierne”

Jarl Cordua, kommentator med partibog i Venstre. Her fotograferet i Øregaard Park i hans hjemkommune Gentofte.

Den kend­te bor­ger­li­ge debat­tør, Ven­stre-mand og poli­ti­ske kom­men­ta­tor Jarl Cor­dua er siden kri­gen i Ukrai­ne brød ud gået bana­nas på Twit­ter. Nog­le dage twe­e­ter han end­da mere end 100 gan­ge på et døgn. Fri­heds­bre­vet har rin­get til Jarl Cor­dua for at spør­ge, hvad det hand­ler om, og om han over­ho­ve­det har tid til andet end at begi­ve sig rundt på platformen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her