Jeg er med rogn

Yng­le­ti­den og lysten til at føre arten vide­re er hos fisk som hos men­ne­sker. Når tem­pe­ra­tu­ren sti­ger, så sti­ger også blo­det til hove­d­et, og så skal der sæt­tes yngel i ver­den. Siden jeg var barn, har fiske­æg af enhver afskyg­ning været noget af det, jeg aller­mest elsker at spi­se. Mine for­æl­dre har aldrig skor­tet på at give os børn fuld­stæn­dig det sam­me, som de selv spi­ste – på godt og ondt. Men fiske­æg har for mit ved­kom­men­de altid været for det gode. JEG ELSKER FISKEÆG! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.