Jeg er med rogn

Yng­le­ti­den og lysten til at føre arten vide­re er hos fisk som hos men­ne­sker. Når tem­pe­ra­tu­ren sti­ger, så sti­ger også blo­det til hove­d­et, og så skal der sæt­tes yngel i ver­den. Siden jeg var barn, har fiske­æg af enhver afskyg­ning været noget af det, jeg aller­mest elsker at spi­se. Mine for­æl­dre har aldrig skor­tet på at give os børn fuld­stæn­dig det sam­me, som de selv spi­ste – på godt og ondt. Men fiske­æg har for mit ved­kom­men­de altid været for det gode. JEG ELSKER FISKEÆG! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her