Jiha­dis­mens kom­plek­se forgreninger

Jiha­di­stisk ekstre­mis­me anta­ger man­ge for­mer. Den vol­de­li­ge ide­o­lo­gi fin­des i sto­re dele af ver­den, og dens måde både at mani­feste­re sig og påvir­ke sine omgi­vel­ser på er vid­træk­ken­de, kom­plek­se og svæ­re at accep­te­re. I den­ne uges Fri Jihad vil jeg for­sø­ge at tyde­lig­gø­re en del af den kom­plek­si­tet, som hver uge bre­der sig til man­ge for­skel­li­ge sfærer. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.