Jiha­dis­mens kom­plek­se forgreninger

Jiha­di­stisk ekstre­mis­me anta­ger man­ge for­mer. Den vol­de­li­ge ide­o­lo­gi fin­des i sto­re dele af ver­den, og dens måde både at mani­feste­re sig og påvir­ke sine omgi­vel­ser på er vid­træk­ken­de, kom­plek­se og svæ­re at accep­te­re. I den­ne uges Fri Jihad vil jeg for­sø­ge at tyde­lig­gø­re en del af den kom­plek­si­tet, som hver uge bre­der sig til man­ge for­skel­li­ge sfærer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her