Jiha­di­sters selv­mod­si­gen­de undskyldninger

Ons­dag den 29. juni blev Salah Abdes­lam idømt fængsel på liv­s­tid. Han delt­og i ter­r­or­an­gre­bet i Paris i novem­ber 2015 og var den ene­ste af de med­vir­ken­de, der over­le­ve­de. I april und­skyld­te Abdes­lam over for ofre­ne under et af rets­mø­de­r­ne, og to dage før doms­af­si­gel­sen und­skyld­te han end­nu engang i ret­ten. Sagen rej­ser spørgs­må­let om, hvad vi skal stil­le op med ter­r­o­ri­sters und­skyld­nin­ger. Det er tema­et for den­ne uges Fri Jihad. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.