Jiha­di­sters selv­mod­si­gen­de undskyldninger

Ons­dag den 29. juni blev Salah Abdes­lam idømt fængsel på liv­s­tid. Han delt­og i ter­r­or­an­gre­bet i Paris i novem­ber 2015 og var den ene­ste af de med­vir­ken­de, der over­le­ve­de. I april und­skyld­te Abdes­lam over for ofre­ne under et af rets­mø­de­r­ne, og to dage før doms­af­si­gel­sen und­skyld­te han end­nu engang i ret­ten. Sagen rej­ser spørgs­må­let om, hvad vi skal stil­le op med ter­r­o­ri­sters und­skyld­nin­ger. Det er tema­et for den­ne uges Fri Jihad. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her