John Kør­ner gik af som for­mand efter at have cen­su­re­ret rus­sisk kunst­ner: “Jeg vil ikke kal­de det en bommert”

Kunst­ne­ren John Kør­ner, der tirs­dag trå­d­te til­ba­ge som for­mand for Char­lot­ten­borg Fon­dens besty­rel­se, for­tæl­ler, at det var ham, der i sid­ste uge tog beslut­nin­gen om at cen­su­re­re den rus­si­ske kunst­ner Ser­gei Proko­fiev på For­år­s­ud­stil­lin­gen på Kunst­hal Char­lot­ten­borg. John Kør­ner siger dog til Fri­heds­bre­vet, at han sene­re ændre­de hold­ning til sagen, da det gik op for ham, at Ser­gei Proko­fiev fak­tisk er kri­tisk over­for det rus­si­ske regime. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her