Julen er køde­lig­he­dens fest

Spæk, sul, salt­kar, røg­ov­ne, syl­te­for­me og rul­lepøl­se­pres­ser af træ, der skul­le skol­des og ren­ses med eddi­ke. Kni­ve der tab­te sig en halv blad­læng­de som føl­ge af de hår­de slib­nin­ger, hug­ge­blok­ke der blev sle­bet og sal­tet hver dag, ind­til de nær­mest var hule og bene­ne skæ­ve. Det er de mest fan­ta­sti­ske histo­ri­er om tra­di­tio­nel­le aspek­ter af et hånd­værk, indu­stri­pro­duk­tio­nen også har været med til slå ihjel. Og der er jo i bog­sta­ve­lig­ste for­stand også røget en del fin­ker af fadet i for­bin­del­se med hånd­la­vet julesul. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.