Julen er køde­lighe­dens fest

Spæk, sul, saltkar, røgovne, syl­te­forme og rullepølse­press­er af træ, der skulle skoldes og rens­es med eddike. Knive der tabte sig en halv bladlængde som følge af de hårde slib­ninger, hugge­blokke der blev sle­bet og saltet hver dag, indtil de nærmest var hule og benene skæve. Det er de mest fan­tastiske his­to­ri­er om tra­di­tionelle aspek­ter af et hånd­værk, indus­tripro­duk­tio­nen også har været med til slå ihjel. Og der er jo i bogstavelig­ste for­stand også røget en del finker af fadet i forbindelse med hånd­lavet julesul. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.