Karen Blixen var ikke forfatter

”Jeg er ikke for­fat­ter, fak­tisk er jeg ikke engang en skri­bent; jeg er en histo­ri­e­for­tæl­ler. Én af mine ven­ner sag­de om mig, at jeg tror, alle sor­ger kan bæres, hvis man sæt­ter dem ind i en fortælling” … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.