Kir­sten Leh­feldt giver mig lyst til koge spa­ghet­ti og spi­se pølser

Jeg får sta­dig lyst til at spi­se smør­re­brød, når jeg ser Keld fra Olsen Ban­den i rase­ri for­sø­ge at åbne en bak­ke fly­mad, eller Buster Lar­sen i Olsen Ban­den ser rødt, hvor han som den sto­re berøm­te chef fra Maxim’s Cate­ring skal lave sine VERDENSBERØMTE ret­ter: Hels­tegt ung stud og ålepostej, lak­sepostej, kogt laks, røget laks, gra­vad laks, lam­me­ko­te­let­ter, høj­reb, sau­ce bear­nai­se, sau­ce bor­delai­se, og hvad der ellers er. Når jeg gen­ser den film, får jeg straks lyst til at lave ålepostej og hels­tegt ung stud. Og igen: Det er løs­slup­pen fami­lie­un­der­hold­ning, men de nævn­te ret­ter fejl­er sgu ikke noget. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her