”Kli­ma­re­ge­rin­gens” kul­tur­mi­ni­ster fly­ver til Aal­borg i pen­dul­fart – og lader mini­ster­bi­len køre tur-retur uden passagerer

Kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen har otte gan­ge, siden hun blev kul­tur­mi­ni­ster i august 2021, taget fly­et til valg­kred­sen i Nord­jyl­land. Alle otte gan­ge er mini­ster­bi­len fulgt med, og fem gan­ge har mini­ster­bi­len fulgt mini­ste­ren de 460 kilo­me­ter frem og til­ba­ge mel­lem Køben­havn og Aal­borg uden passager. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her