”Kli­ma­re­ge­rin­gens” kul­tur­mi­ni­ster fly­ver til Aal­borg i pen­dul­fart – og lader mini­ster­bi­len køre tur-retur uden passagerer

Kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen har otte gan­ge, siden hun blev kul­tur­mi­ni­ster i august 2021, taget fly­et til valg­kred­sen i Nord­jyl­land. Alle otte gan­ge er mini­ster­bi­len fulgt med, og fem gan­ge har mini­ster­bi­len fulgt mini­ste­ren de 460 kilo­me­ter frem og til­ba­ge mel­lem Køben­havn og Aal­borg uden passager. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.