”Kli­maregerin­gens” kul­tur­min­is­ter fly­ver til Aal­borg i pen­dul­fart – og lad­er min­is­ter­bilen køre tur-retur uden passagerer

Kul­tur­min­is­ter Ane Hals­boe-Jør­gensen har otte gange, siden hun blev kul­tur­min­is­ter i august 2021, taget fly­et til val­gkred­sen i Nord­jyl­land. Alle otte gange er min­is­ter­bilen ful­gt med, og fem gange har min­is­ter­bilen ful­gt min­is­teren de 460 kilo­me­ter frem og tilbage mellem Køben­havn og Aal­borg uden passager. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.